Kullanım Sözleşmesi - Yomra Tours | Karadeniz Turları & Rent a Car| Trabzon | Turizm Acentas

Sözleşmeler

Kullanım Sözleşmesi

* Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.


Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. yomratours.com bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


İZİN VERİLEN KULLANIM

Web Sitesinin çevrimiçi hizmetleri, sadece size Web Sitesi yoluyla sağlanan ürün ve hizmetleri kullanmanızı sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Web Sitesini sadece Sözleşmeye uygun olarak ve yukarıda açıklanan, yasal olarak izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz. Bilhassa aşağıdakileri kabul ettiğinizi beyan edersiniz:

1. Web Sitesini başkalarının mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde kullanmayacaksınız.
2. Web Sitesinin çalışmasına engel olabilecek hiçbir cihaz, mekanizma, yazılım veya sair komut dizilerini kullanmayacaksınız. Buna virüs bulaşmış dosyaların yüklenmesi de dahildir.
3. Yomra Turizm Ltd. altyapısı üzerinde makul olmayan veya aşırı yük oluşturabilecek hiçbir işlem gerçekleştirmeyeceksiniz.
4. THY tarafından oluşturulan içerikleri bloke etmeyecek, üzerine yazmayacak veya değiştirmeyecek ya da Web Sitesini herhangi bir şekilde engellemeyeceksiniz. 
5. Web Sitesindeki bilgileri ticari amaçlarla kopyalamayacaksınız.. Özellikle Web Sitesinden çıkarılmış içerikleri "robotlar", diğer arama motoru teknolojileri veya diğer otomatik mekanizmalar yardımıyla/aracılığıyla kopyalamayacak, dağıtmayacak ya da başka şekilde kullanmayacak veya çoğaltmayacaksınız.
6. Her ne şekilde olursa olsun, ağlarımıza izinsiz erişim sağlamayacak veya buna teşebbüs etmeyeceksiniz.
7. Başta üçüncü şahıslara ait kredi kartı veya banka hesap bilgileri ile bu şahısların muvafakati olmaksızın ödenen başvurular olmak üzere izinsiz, sahte veya hileli başvurular yapmayacaksınız.


WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARININ İHLALİ NEDENİYLE YOMRA TURİZM  WEB SİTESİ’NE ERİŞİMİN SINIRLANDIRILMASI VEYA ENGELLENMESİ


Web Sitesi Kullanım Koşulları ihlal edildiği, özellikle Yomra Turizm Ltd. web sitesi veya Yomra Turizm Ltd. web sitesinin münferit unsurları amaçlanılan kullanımlarından farklı bir şekilde kullanıldığı takdirde, Yomra Turizm Ltd. web sitesine erişim sınırlandırılabilir veya engellenebilir.

Yomra Turizm Ltd., yomratours.com web sitesini ve içeriğini her zaman ve herhangi bir nedenle kısmen veya tamamen değiştirme, engelleme veya durdurma hakkını saklı tutar.


TİCARİ MARKALAR , FİKRİ MÜLKİYET, TELİF HAKLARI

yomratours.com sitesinin tüm hakları Yomra Turizm Ltd.’ya aittir. Bu web sayfasında yayımlanan içerikler (örneğin yazılım, ürünler, logolar, v.s. gibi ticari markalar, bilgiler, raporlar, resimler ve gYomraler), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır. yomratours.com’de yer alan her türlü bilgilerin ve materyallerin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.

Kullanıcı website dahilinde bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel vs. imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile, tasarımları, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, yomratours.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Site’den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte ‘Copyright © yomratours.com Tüm hakları saklıdır.’ ifadesi eklenmeden kullanılamaz. Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka,hizmet,logo vb.uyarılar ve ayraçlar,siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.


KULLANICI BİLGİLERİ HAKKINDA

yomratours.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları başvuru, talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.


ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTELERE BAĞLANTILARA (LİNKLERE) DAİR

yomratours.com web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.


GÜVENLİK

yomratours.com web sitesini kullanarak tarafımıza aktardığınız gizli bilgileri saklı tutmak ve bu bilgileri izinsiz erişimden korumak için tüm makul tedbirleri alacağız. Alınan tedbirlere rağmen bu bilgilere izinsiz erişimin asla gerçekleşmeyeceğini garanti etmeyiz. Sadece ağır kusurumuz neticesinde gerçekleşmedikçe bu tür izinsiz erişimlerden sorumlu olmayacağız. Ciddi ihmalimiz olması durumunda en fazla satın aldığınız hizmetler değerinde tazminata hak kazanırsınız.

Çevrimiçi ödemenin ve kişisel verilerle yapılan diğer tüm işlemlerin güvenli olmasını sağlamak için web sitesinde en güncel sektör güvenlik standartları kullanılmaktadır.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde yomratours.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin yomratours.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.


BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu kullanım koşularının herhangi bir maddesinin kanuna aykırı, geçersiz veya yürürlüğe konamaz olması durumunda diğer maddeler tamamen yürürlükte kalacaktır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI , GARANTİNİN VE TAZMİNATIN KABUL EDİLMEMESİ

Yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde, ne Yomra Turizm Ltd. ne de iştirakleri, Yomra Turizm Ltd. Web Sitesi’ni veya içeriğini kullanmanız veya ona veya içeriğine erişiminizden, onu veya içeriğini kullanamamanız, ona erişememenizden kaynaklanan veya onunla bağlantılı olan doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde oluşan diğer zararlar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın; mala gelen zararlardan, kullanım kaybından, iş kaybından, ekonomik kayıptan, veri kaybından veya kar kaybından sorumlu tutulamazlar.

Yomra Turizm Ltd. bu Web Sitesi’nde sağlanan bilgi ve materyallerin doğruluğunu sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Yomra Turizm Ltd. bütün bilgi ve materyallerin doğruluğunu garanti edemez ve bu Web Sitesi’nde yer alan herhangi bir bilgi veya materyalin doğruluğu, bütünlüğü veya orijinalliği hakkında herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca Yomra Turizm Ltd. ,Web Sitesi’nin faaliyetinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya bu Web Sitesi’nin virüssüz veya donanım veya yazılıma zararlı olabilecek diğer öğelerden arınmış olduğunu veYomra Turizm Ltd. Web Sitesi’nin kullanabileceğiniz donanım veya yazılımlarla uyumlu olacağını ve Yomra Turizm Ltd. Web Sitesi’nin her zaman veya belirli bir zamanda erişebilir olacağını garanti etmemektedir. 

Bu web sitesinin kullanım koşullarını ihlal etmeniz veya bu web sitesini kullanmanız nedeniyle doğan tüm sorumluluk veya zarardan Yomra Turizm Ltd. ve iştiraklerini muaf tutmayı, korumayı ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Site kullanıcıları, Sitenin kullanımından ve Kullanma koşullarının ihlalinden kaynaklanan her türlü kayıp, yükümlülük, masraf, hasar, makul avukat ücreti ve mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masraflarla ilgili olarak Yomra Turizm Ltd., iştirakleri, ofis çalışanları, yöneticileri, çalışanları, üstlenicileri ve tedarikçilerini tazmin edeceklerini, savunacaklarını ve sorumlu tutmayacaklarını kabul eder. Sizin Siteyi destekleyen sistemlerde yaptığınız veya yapmanız gerekirken yapmadığınız bir eylemden dolayı Sitede veya Siteyi destekleyen sistemlerde teknik bir arıza oluşması durumunda ortaya çıkan kayıpların, yükümlülüklerin, masrafların, hasarların ve söz konusu arızadan dolayı ortaya çıkan makul oranda avukatlık ücreti, mahkeme giderleri de dahil olmak üzere tüm masrafların tamamı için sorumlu tutulmayı kabul edersiniz. Yomra Turizm Ltd., tazminat kapsamına giren her konuda masrafları kendisi karşılamak koşuluyla meselenin savunulması için gereğini yapacaktır. Site kullanıcıları böyle konularda Yomra Turizm Ltd. ile işbirliği yapacaklarını teyit eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

yomratours.com herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır. Bu sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

IP ADRESİNİN SAKLANMASI

Web Sitesini ziyaret ettiğinizde web sunucumuz; internete eriştiğiniz cihazın IP adresini, bizi ziyaret ettiğiniz Web Sitesini, Web Sitesinde ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve ziyaretinizin tarihini ve süresini otomatik olarak kaydeder. Dolayısıyla, bu tür bilgileri pazarlama veya ihtilafların çözülmesi de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal amaçlar doğrultusunda kullanabileceğimizi kabul edersiniz.

GARANTİ REDDİ

Yazılıma ve Materyallere Web Sitesi üzerinden ve aracılığıyla erişiminiz ve bunları kullanımınıza ilişkin risk sadece size aittir. Bu tür yazılımların güvenilirliği, istikrarı veya virüssüz olması konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmayız. 
Web Sitesindeki bilgilerin mümkün olduğunca doğru ve güncel olmasını sağlamak için Web Sitesini düzenli olarak denetliyoruz. Ancak, tüm gayretlerimize rağmen zaman zaman Web Sitesindeki bilgilerin gerçek olaylar nedeniyle güncelliğini yitirdiği durumlar olabilir. İlgili hizmetlere ilişkin mevcut bilgiler, Web Sitesinde görünen bilgilerden farklı olabilir. Bağlantılı olsun ya da olmasın, Web Sitesinde görünenler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Materyallere ya da Materyallerin durum, kalite, performans, ticarete elverişlilik, güncellik veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin garantiler de dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere bilgi, hizmet veya ürünler üzerindeki etkisi ile ilgili olarak sarih veya zımni hiçbir garanti veya taahhütte bulunulmamaktadır. Bu tür garanti veya taahhütleri kanunların izin verdiği azami ölçüde açıkça reddederiz.

HAK VE SORUMLULUKLAR

www.ulkendenbaslacom.tr sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, yomratours.com site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı yomratours.com sitesine sorumluluk yüklenemez.